På disse sidene håper vi du får inspirasjon til å besøke trøndelags-kystens og Abelvær. Du er hjertelig velkommen!

 
 
 
 

Kysthistorisk forening

 
 

Denne ble stiftet i fjor, en ønsket å gi en informasjon om fiskeri og kystkulturen vår i det daglige arbeidet på havet, enten i fiskebåten eller på større fartøy. Det var derfor en tilfeldighet at en fikk tak i kutteren Haaheim. Men den er til gjengjeld spekket med kysthistorie fra den ble bygd og fram til i dag.

Båten er erklært verneverdig av riksantikvaren En har også som mål å få til et motor/kystmuseum på Abelvær slik at gjenstander som hører til her forblir her, og ikke blir kastet på skraphaugen eller solgt til private samlere som kun har til interesse å sette gjenstanden i stua til egen beskuelse. Kanskje prøver en med et båtførerkurs til vinteren hvis det er nok interesse